Gradsko veće grada Zaječara: Usvojena Naredba o merama smanjenja potrošnje električne i toplotne energije

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi sa poskupljenjem električne energije na regionalnim tržištima i nedostatkom sopstvene električne energije, neophodno je da se preduzmu mere radi uštede električne energije, pa je Gradsko veće Grada Zaječara na današnjoj sednici donelo Naredbu u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije u Gradskoj upravi Grada Zaječara, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Zaječar, i osnovnim i srednjim školama.

N A R E D B A

U cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije u Gradskoj upravi Grada Zaječara, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Zaječar, i osnovnim i srednjim školama, određuju se sledeće mere:

  1. U okviru mera štednje naređuje se smanjenje javne rasvete postavljene na ulicama i trgovima, tako da bude isključena svaka treća sijalica, radi obezbeđivanja minimalno bezbednosnog nivoa.
  2. Otkazivanje svih večernjih treninga sportskih ekipa koji se održavaju u sportskim halama i školskim salama posle 19 časova, dok se za treninge u periodu do 19 časova može koristiti samo 50% instalirane rasvete.Nalaže se da se u ovim objektima do 15.10.2022. godine, tamo gde to nije učinjeno, obične živine sijalice zamene led rasvetom. Ovo ograničenje ne važi jedino za zvanične utakmice timova.
  3. Rukovodioci Gradske uprave Grada Zaječara, načelnici Odeljenja, direktori Javnih preduzeća i ustanova, direktori osnovnih i srednjih škola, dužni su da do 15.09.2022. godine uvedu sledeće mere štednje:
    – stave van funkcije, pečaćenjem, sve klima uređaje;– strogo zabrane korišćenje grejalica i drugih grejnih tela koja koriste električnu energiju, rešoa i kuvala za kafu;– izvrše zamenu običnih živinih sijalica led rasvetom do 15.10.2022. godine;– prilagode radni prostor i hodnike tako da se korišćenje električne energije svede na najnižu moguću meru, a da se nakon završetka radnog vremena, isto mora gasiti, kao i računari i računarska oprema, sem računara koji vrše zapis video nadzora;– ne koristiti osvetljenje u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovoljno dnevne svetlosti, ne postavljati tamne zavese i predmete koji zaklanjaju prirodnu svetlost od prozora, danju ne spuštati roletne, radne stolove postaviti tako da zaposleni mogu da koriste dnevnu svetlost.Nepridržavanje ovih mera, smatraće se težom povredom radne obaveze.
  4. Nalaže se od 15.09.2022. godine, potpuno gašenje dekorativne rasvete na svim objektima javnih ustanova, školama o objektima koji oni koriste.
  5. Korišćenje dekora novogodišnje rasvete, zbog nemogućnosti vremenskog ograničenja trajanja iste na maks. 4 časa (iz tehničkih razloga), dozvoljava se samo u periodu od 26.12 2022.godine do 07.01.2023. godine.
  6. Isključiti javnu rasvetu na otvorenim sportskim igralištima počev od 15.10.2022. godine.
  7. Kao odgovorna lica za poštovanje naredbe određuju se načelnik Gradske uprave, načelnici Odeljenja, direktori javnih preduzeća i ustanova, direktori osnovnih i srednjih škola.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 12. Odluke o Gradskom veću grada Zaječara, propisano je da u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, Gradsko veće donosi odluke, poslovnik, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i zaključke.

Obzirom da novonastalu situaciju u vezi sa poskupljenjem električne energije na regionalnim tržištima i nedostatkom sopstvene električne energije,neophodno je da se preduzmu mere radi uštede električne energije, pa je doneta Naredba kao u dispozitivu.

Prethodni članci