Informacija sa sednice Štaba za vanredne situacije

Vlada Srbije uvela je sinoć vanrednu situaciju odbrane od poplava na teritoriji cele Srbije. Opasnosti od izlivanja reka na području grada Zaječara nema, ali je Štab za vanredne situacije u stalnoj pripravnosti, sa dvdesetčetvoročasovnim dežurstvom. Ovo je istaknuto na današnjoj sednici Štaba za vanredne sutuacije grada Zaječara. Prema poslednjim merenjima nivo Belog Timoka je 65 cm i u laganom je opadanju u odnosu na sinoć, dok su uzvodno prema Knjaževcu Svrljiški i Trgoviški Timok u stagnaciji. Kota Crnog Timoka je 230 cm, što je za pola metra više u odnosu na jučerašnji dan. Uzvodno prema Boljevcu nivo Timoka je opao za 10 cm u odnosu na noćas. Grliško jezero se kontinuirano ispušta, tako da ima mesta za prihvat milion kubika vode. Radi saniranja nastale štete i preduzimanja prventivnih mera, komandant Štaba za vanredne situacije gradonačelnik Velimir Ognjenović naredio je: sanaciju urušene leve obale Jelašničke reke na lokalnom putu Jelašnica-Čokonjar; sanaciju obalnog stuba na mostu preko Vrbičke reke i dela odnetog kolovoza na putu Vrbica-Marinovac-Zagrađe i preventivno punjenje džakova peskom. Do sada je pripremljeno 500 džakova s peskom za utvrđivanje bedema, a obezbeđene su i nove količine džakova i materijala za punjenje.

Prethodni članci

Leave a Comment