Izmena režima saobraćaja u tunelu „Strmen“ zbog radova na rekonstrukciji rasvete

Do 22. decembra ove godine biće nastavljeno izvođenje radova na rekonstrukciji rasvete u tunelu „Strmen“ na državnom putu IB reda Paraćin-Zaječar, broj 36, na stacionaži od km 68+700 do km 69+300, L=600m. Prilikom izvođenja radova doći će do izmene režima saobraćaja svakog dana u vremenu od 07:30h do 16:30h.

Saobraćaj će se u pomenutom periodu odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje, regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom i semaforskom signalizacijom, uz moguće povremene prekide saobraćaja u trajanju od 15-20min.

Prethodni članci