Izveštaj sa 19. sednice Gradskog veća Grada Zaječara

Na 19. sednici Gradskog veća Grada Zaječara, kojoj je 24. septembra predsedavao gradonačelnik Velimir Ognjenović, članovi su dali saglasnost na Nacrt rešenja na upotrebu imena Grada u imenu novoformiranog Rukometnog kluba „Mladost Zaječar“, kao i na Nacrt odluke o dopuni odluke o osnivanju JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“. Članovi veća su razmatrali i prihvatili nacrte rešenja o davanju saglasnosti na finansijske i izveštaje o radu i planove rada Predškolske ustanove „Đulići“, Fondacije za podsticaj rađanja dece Grada Zaječara i Centra za socijalni rad „Zaječar“.
Veće je usvojilo nacrte rešenja o davanju saglasnosti na statute „Direkcije za izgradnju“ Zaječar, JKP „Kraljevica“, JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ i JKSP „Zaječar“, kome je data saglasnost i na nacrt rešenja o izveštaju o radu. Dnevnim redom je bilo predviđeno i razmatranje nacrta rešenja o davanju saglasnosti na finansijske izveštaje za period prvi januar – 31. avgust 2013. godine JKP „Zaječarparking“, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“, JKP „Kraljevica“ i Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, ali su povučene jer nisu imale odluke nadzornih odbora. Pred odbornicima će se naći jedino ovakav izveštaj „Direkcije za izgradnju“ Zaječar. Veće je prihvatilo i izveštaj komisije za prenos vlasništva nad vozilom opel antera Policijskoj upravi Zaječar i dalo saglasnost na službeno putovanje pomoćnika gradonačelnika Dejana Krstića u Italiju.
Gradonačelnik Velimir Ognjenović jer rad na ovoj sednici ocenio veoma kooperativnim, ali i insistirao da moraju striktno poštovati propisi i da se više ne smeju događati „smetnje u komunikaciji“. Posebno između rukovodstava javnih preduzeća i ustanova i Gradske uprave kako se ne bi i ubuduće dešavalo da materijali i čitave tačke dnevnog reda budu povlačene zbog formalnih propusta.

Prethodni članci

Leave a Comment