Javna nabavka za izgradnju sportskog terenena

Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju pokrenula je postupak javne nabavke za radove na izgradnji sportskog terenena i igrališta za decu u Jablaničkoj ulici. Konkursna dokumentacija može se besplatno preuzeti na portalu Uprave za javne nabavke i na zvaničnom sajtu Direkcije. Rok za podnošenje ponuda je do 16. septembra do 12,00 časova. Otvaranje ponuda je istog dana u 13,00 časova u Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju (Kej Dimitrija Tucovića 30).

Prethodni članci

Leave a Comment