Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu plana razvoja grada Zaječara (2023–2029. god.)

Nacrt Plana razvoja grada Zaječara za period 2023–2029. godine daje se na javnu raspravu od 12.05.2023. do 26.05.2023. godine.

Pozivaju se građani, udruženja i stručna javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu plana razvoja grada Zaječara za period 2023–2029. godine. Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, privrednicima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog informisanja, održaće se u sali Skupštine grada Zaječara 23.5.2023. godine sa početkom u 11:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari građana, udruženja i stručne javnosti mogu se dostaviti Gradskoj upravi grada Zaječara putem elektronske pošte na imejl adresu: office.ler@zajecar.info ili poštom na adresu Grad Zaječar, Trg Oslobođenja broj 1, 19000 Zaječar (Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj), sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja grada Zaječara za period 2023–2029. godine”, najkasnije do 26.5.2023. godine do 15:30 časova. Sugestije dostaviti na posebnom obrascu koji je dostupan na internet stranici Grada putem sledećeg linka.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O PLANU RAZVOJA GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD 2023–2029. GODINE

  • U postupku pripreme Plana razvoja grada Zaječara za period od 2023–2029. godine, Odeljenje za objedinjene javne nabavke i LER sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja grada Zaječara za period od 2023–2029. godine (u daljem tekstu: Nacrt Plana).
  • Nacrt Plana sastavni je deo ovog programa i javno je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Grada www.zajecar.info.
  • Javna rasprava o Nacrtu Plana održaće se od 12.05.2023. do 26.05.2023. godine.
  • Program javne rasprave o Nacrtu Plana, sa Nacrtom Plana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici grada Zaječara.
  • Po okončanju javne rasprave Gradska uprava će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici grada Zaječara.

Prethodni članci