Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja urbanog područja Grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac

Savet za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opštine Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, upućuje Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije razvoja urbanog područja Grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac.

Nacrt Strategije urbanog područja grada Zaječara i opštine Knjaževac, Sokobanja i Boljevac daje se na javnu raspravu od 8. novembra 2023. do 30. novembra 2023. godine.

Pozivaju se građani, udruženja i stručna javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, privrednicima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog informisanja biće održan u sali Skupštine grada Zaječara 9. novembra 2023. godine sa početkom u 12:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari građana, udruženja i stručne javnosti mogu se dostaviti Gradskoj upravi grada Zaječara putem elektronske pošte na e-mail adresu: office.ler@zajecar.info ili poštom na adresu Grad Zaječar, Trg Oslobođenja broj 1, 19000 Zaječar (Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj), sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije urbanog područja grada Zaječara i opštine Knjaževac, Sokobanja i Boljevac“, najkasnije do 30. novembra 2023. godine do 15:30 časova.

Sugestije dostaviti na posebnom obrascu koji je dostupan na internet stranici Grada putem linka www.zajecar.info.

Prethodni članci