Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije groblja u boljevačkim selima Mali Izvor, Bogovina i Valakonje

Opštinska uprava opštine Boljevac, Odeljenje za urbanizam, objedinjenu proceduru, izvršenja i imovinsko pravne poslove, u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID U

  • NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA UREĐENjE GROBLjA U MALOM IZVORU
  • NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA UREĐENjE GROBLjA U BOGOVINI I
  • NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA UREĐENjE GROBLjA U VALAKONjU

JAVNI UVID u Nacrt Plana detaljne regulacije za uređenje groblja u Malom Izvoru, Nacrt Plana detaljne regulacije za uređenje groblja u Bogovini i Nacrt Plana detaljne regulacije za uređenje groblja u Valakonju (u daljem tekstu: Nacrti Planova), održaće se od 26. NOVEMBRA 2022. GODINE do 26. DECEMBRA 2022. GODINE U TRAJANjU OD 30 (TRIDESET) DANA, svakog radnog dana u holu Opštinske uprave opštine Boljevac, ul. Kralja Aleksandra br. 24.

Predmetni Nacrti Planova dostupni su na internet stranici Opštine Boljevac (http://www.boljevac.org.rs)

Izradu predmetnih Planova finansira OPŠTINA BOLjEVAC, ul. Kralja Aleksandra 24. Obrađivač Planova je privredno društvo „ABA PROFESSIONAL“ DOO iz Beograda, ul. Heroja Nebojše Živančevića br. 6A.

Zainteresovana pravna i fizička lica primedbe na Nacrt Plana mogu dostaviti u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Boljevac, Odeljenju za urbanizam, objedinjenu proceduru, izvršenja i imovinsko pravne poslove, ulica Kralja Aleksandra br. 24, 19370 Boljevac, zaključno sa 26.12.2022. godine.

JAVNA PREZENTACIJA NACRTA PLANA biće održana 16.12.2022. godine u maloj sali Opštinske uprave opštine Boljevac, sa početkom u 1200 časova.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE biće održana po završetku javnog uvida, 28. decembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u maloj sali Opštinske uprave opštine Boljevac, ul. Kralja Aleksandra br. 24 u Boljevcu.

Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Izvor: Opština Boljevac

Prethodni članci