JKP „Timok – održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup objekta putem licitacije

Javno Komunalno Preduzeće „Timok – održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup objekta putem licitacije.

1. Restoran na Hipodromu

Početna cena mesečnog zakupa je 35 000 dinara bez PDV-a. Period zakupa je godinu dana. Podnosioci prijava dužni su da pre licitacije polože depozit u iznosu od 20% od početne cene, na račun 170 – 30036087001-76
Zakupnina se plaća do petog u mesecu za prethodni mesec.

Uslovi oglasa: 

Pravo učešća imaju pravna lica koja su registorvana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje mesec dana, u skaldu sa zakonom učesnici su dužni da sa sobom ponesu sledeće podatke: Izvod iz APR-a, dokaz o uplati depozita, učesnici na licitaciji mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok – Održavanje“ Zaječar.
Objekat koji je predmet zakupa može se pogledati svakog dana od 8 do 15 časova.
Zakupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom. Licitacioni krug iznosi 2 000,00 dinara.
Licitacija će biti obavljena u prostorijama sportske hale u petak, 16. februara, u 12 sati.
Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 430 – 660 ili lično u prostorijama JKP „Timok – Održavanje“ Zaječar.

Prethodni članci

Leave a Comment