JKP ,,Timok – održavanje“ objavljuje oglas za zakup mesta u Sportskoj hali za postavljanje Vending automata

Javno komunalno preduzeće ,,Timok – održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup mesta u Sportskoj hali na Kraljevici putem javne licitacije, za postavljanje vending automata za prodaju slatkiša, kafe i sokova na period od godinu dana.

– Pravo učešća na licitaciju imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom.
– Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju dugovanja prema JKP ,,Timok – održavanje“ Zaječar
– Učesnici na licitaciji su dužni poneti izvod iz APR.
– Licitacija će biti održana 4. marta 2024. godine u 12 časova u prostorijama sportske hale na Kraljevici.
– Mesto zakupa se može videti svakog dana od 8 do 15 časova.
– Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa.
– Početna cena zakupa je 30.000,00 dinara sa PDV-om.
– Licitacioni krug iznosi 1.000,00 dinara.

Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/430-660 ili lično u prostorijama JKP ,,Timok – održavanje“ Zaječar.

Prethodni članci