Juče je održana 110. sednica Opštinskog veća u Negotinu

Na jučerašnjoj sednici Opštinskog veća, kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, razmatran je predlog Odluke o donošenju Programa korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Negotin za 2021. godinu. Programom je, pored ostalih aktivnosti, predviđeno 4.510.000 dinara za uklanjanje otpada odloženog na privremenim deponijama u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Negotin, 1.440.000 dinara za uklanjanje otpada odloženog van privremenih deponija, nabavka kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 1.600.000, nabavka plastičnih kanti za smeće od 120 litara u iznosu od 200.000 dinara, analiza vode, vazduha, uređenje rečnih korita vodotokova drugog reda – 1.810.000. Program korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Negotin za 2021. godinu predviđa raspodelu sredstava u vrednosti od 10.155.000 dinara.

Razmatran je nacrt Rešenja o Planu trošenja namenskog transfera Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u socijalnoj zaštiti, u iznosu od 4.516.449 dinara. Plan predviđa uslugu pomoć u kući za 35 korisnika koju pruža Centar za socijalni rad u iznosu od 1.846.000 dinara, uslugu dnevnog boravka za deset korisnika koju pruža Dom za decu i omladinu „Stanko Paunović“ u iznosu od 2.000.000 dinara i uslugu ličnog pratioca za dva korisnika u iznosu od 670.449 dinara. Članovi veća su razmatrali predlog Rešenja o međusobnom raspolaganju između vlasnika građevinskog zemljišta u javnoj svojini koje se odnosi na pokretanje postupka prenosa neposrednom pogodbom i bez naknade javne svojine Opštine Negotin u javnu svojinu Republike Srbije, u svrhu izgradnje vatrogasnog doma kao objekta za potrebe obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Takođe je usvojen Pravilnik o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Negotin kojim se utvrđuje pravo na dodelu jednokratnih novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Negotin koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju i republičoj smotri, i pravo na dodelu jednokratnih novčanih nagrada učenicima generacije osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Negotin. Nagrade se dodeljuju jednom godišnje, svake kalendarske školske godine, na osnovu predloženog izveštaja škola. Na kraju sednice većnici su usvojili Zaključak o izdvajanju sredstava u iznosu od 21.340 dinara Milici Jevremović radi pohađanja seminara u Istraživačkoj stanicic Petnica.

Foto: negotin.rs

Prethodni članci