„Kampanjom do naših prava“

Tema okruglog stola održanog u hotelu Jezero na Borskom jezeru zaukupila je pažnju kako predstavnika lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom u Boru, tako i borske filijalne Nacionalne službe zapošljavanja, centra za socijalni rad, tako i lokalne samouprave koja je i vaj put pokazala spremnost da izađe u susret osobama sa invaliditetom. Zajednički cilj svih učesnika zapravo i jeste da ovoj kategoriji stanovništva omogući što kvalitetniji život, a to je kako je rečeno na okruglom stolu moguće ostvariti kroz adekvatno sprovedenu akciju „kampanjom do naših prava“.

Prethodni članci

Leave a Comment