Kompletna zdravstvena zaštita za porodilje, trudnice i decu

Porodilje 12 meseci nakon porođaja, trudnice i deca do 18 godina, imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, kao i pravo na lekove i naknadu troškova prevoza, bez obzira što im zdravstvena knjižica nije overena. Od početka primene ovog Zakona, u Zaječaru nije bilo pritužbi na njegovo kršenje. Zdravstvene ustanove dužne su da obaveste filijalu Fonda koja to osigurana lica ostvaruju prava po odredbama ovog zakona. Ukoliko ova kategorija stanovništva ima neke pritužbe na primenu ovog Zakona, može se obratiti savetnici za zaštitu prava pacijenat u Gradskoj upravi Zaječar.

Prethodni članci

Leave a Comment