Konkurs za direktore u Knjaževcu

Skupština opštine Knjaževac objavila je konkurse za imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća Toplana i Standard i javnih preduzeća Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju i Sportsko-turistički resursi Knjaževac. Svi direktori biraju se na mandat od četiri godine, a rok za podnošenje prijava je 15 dana. Konkurs sprovodi Komisija za imenovanje koju je obrazovala Skupština opštine Knjaževac.

Prethodni članci

Leave a Comment