Konkurs za podnošenje incijativa – Podrška za mobilizaciju zajednice

Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa Grupom 484 i Fondacijom „Jelena Šantić”, uz finansijsku podršku Evropske unije, pruža podršku autentičnim lokalnim inicijativama koje će raditi na unapređenju svojih zajednica najviše u pogledu vladavine prava i kulturne raznolikosti.

,,Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), sa Timočkim Omladinskim Centrom (TOC) kao pertnerom za istočnu Srbiju, Grupom 484 i Fondacijom „Jelena Šantić“ poziva autentične formalne i neformalne lokalne inicijative koje rade u svojim zajednicama u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti da putem platforme promeni.rs, prijave svoje akcije u okviru konkursa ,,Podrška za mobilizaciju zajednice”, a koji se realizuje uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji. Partneri na projektu će podržati do 38 inicijativa u iznosu od 400 do 5.000 evra koje su usmerene na konretne potrebe građana u svojim zajednicama u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Kroz oblast vladavine prava, projekat podržava lokalne akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Kroz konkurs se takođe podržavaju i lokalne akcije koje su smerene na polje kulturne raznolikosti. Podrška lokalnim inicijativama kroz ovaj projekat usmerena je na razvoj i odbranu četiri tipa resursa u zajednici.

  1. ljude (uključujući informacije i znanje),
  2. infrastrukturu (stare zgrade i slično),
  3. prirodne resurse (reka, planina, šuma, voda, vazduh…)
  4. kulturnu baštinu i nasleđe (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

Cilj projekta je da se osnaži proaktivnost zajednice i da se podrže autentične lokalne inicijative koje dolaze iz potreba građana i građanki iz različitih lokalnih zajednica u svim regionima Srbije. Više informacija o uslovima, realizaciji i kriterijuma konkursa možete pronaću na ovom linku.

Projekat ,,Lokalni poziv za EU” koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruženja EU, stvarajući decentralizovano drustvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija“, objavio je Timočki Omladinski Centar

Prethodni članci