Konkurs za upis studenata na 1. godinu studija u akademskoj 2018/19.god.

Konkurs za upis studenata na I godinu studija u akademskoj 2018/19.god.
1. Na Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta 48 studenata
Pravo upisa imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.
2. Na Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta 30 studenata
3. Na Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta – studije na dalјinu, 15 studenata
4. Na Osnovne akademske studije ekonomije, 35 studenata
5. Na Osnovne akademske studije ekonomije  – studije na dalјinu, 15 studenata
6. Na Osnovne akademske studije ekonomije, 48 studenata u Visokoškolskoj jedinici bez svojstva pravnog lica u Požarevcu.
Pravo upisa za (II,III, IV,V, VI) imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Prijavlјivanje kandidata od 20. avgusta do 14. septembra 2018. godine. Prijemni ispit se polaže 17. septembra u 12.00, u sedištu Fakulteta za menadžment u Zaječaru i Visokoškolskoj jedinici u Požarevcu. Upis traje od 19. do do 28. septembra 2018. godine.

POPUST OD 20%  NA ŠKOLARINU ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA  OSTVARUJU SVI ONI KOJI SE PRIJAVE I POLOŽE PRIJEMNI ISPIT  ONLINE na  www.fmz.edu.rs  do 16. septembra 2018. godine. Sve informacije na 019/430 800; 430 801;

Prethodni članci