Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici za školsku 2024/2025. godinu.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

„Da ima državljanstvo Republike Srbije, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave na konkurs za upis u školu, da ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine kojoj upisuje, da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja. Svi zainteresovani učenici koji ispunjavaju uslove za upis, mogu se prijaviti do 26.02.2024. godine u policijskim stanicama po mestu prebivališta.“, izjavio je oficir Odeljenja policije, major policije, Radomir Coković.

Sve informacije povodom konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs, sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova www.ssup.edu.rs kao i dolaskom u najbližu policijsku stanicu.

Prethodni članci