Kontrola Zaštitnika građana nad radom više nadležnih organa povodom slučaja preminule devojčice u Zaječaru

Na osnovu informacija iz medija da je dvogodišnja devojčica iz sela u okolini Zaječara preminula nakon što ju je pretukao vanbračni suprug njene majke, Zaštitnik građana je pokrenuo postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih državnih organa.

Centar za socijalni rad Zaječar u roku od 15 dana treba da obavesti Zaštitnika građana da li je i pre tragičnog događaja u porodici preminule devojčice bilo prijava ili saznanja za nasilje u porodici ili zanemarivanje deteta od strane majke, kao i o svim činjenicama i okolnostima ovog slučaja.

Takođe, Zaštitnik građana je zatražio od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju da izvrši nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Zaječar i u roku od 15 dana obavesti Zaštitnika građana da li je bilo propusta u radu centra u postupcima koji se odnose na porodicu devojčice, a posebno kada je u pitanju postupanje organa starateljstva u zaštiti deteta od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Zaštitnik građana je od Zdravstvenog centra u Zaječaru zatražio da ga u roku od 15 dana obavesti da li su kod devojčice od strane zdravstvenih radnika centra, koji su do sada pružali zdravstvenu zaštitu devojčici, uočavani ili prijavljivani znaci nasilja ili znaci roditeljskog zanemarivanja kada je u pitanju zdravstveni status deteta.

Dalje, potrebno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova obavesti Zaštitnika građana da li su i pre tragičnog događaja nadležni organi MUP-a imali saznanja ili dobijali prijave za nasilje ili zanemarivanje deteta u porodici u kojoj je živela devojčica, kao i o svim preduzetim aktivnostima policije nakon tragičnog događaja, navodi se u saopštenju.

Prethodni članci