Medijsko izveštavanje povodom završetka prve godine imlementacije projekta prekogranične saradnje RUMUNIJA – REPUBLIKA SRBIJA, RORS 337

18.09.2020.g. sa početkom u 11h u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru održana je II konferencija za štampu povodom završetka prve godine realizacije projekta:
„ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area“
„Rumunsko Srpska mrežna saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih aktivnosti u rudinicima bakra na kvalitet vode u pograničnom području“

Period trajanja Projekta
Septembar 2019 – Septembar 2021
Partneri na Projektu

  1. West University Timisoara (WUT) – Rumunija
  2. Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor – Srbija
  3. Grupul Ecologic de Colaborare – NERA (GEC NERA) – Caraş – Severin – Rumunija

Tema Projekta
Projekat se bavi analizom uticaja rudarskog otpada na kvalitet okolnih vodotokova u regionu Bora (Srbija) i Moldova Nova (Rumunija). Analiza i mogući tretmani zagađenih voda vršiće se u skladu sa principima „0 otpad“ i obuhvatiće kombinacije metoda za uklanjanje što je više moguće metala iz voda i njihovu neutralizaciju do zakonom propisanih vrednosti.
Značaj Projekta
Definisanje tehnologija za prečišćavanje otpadnih rudničkih voda i podizanje svesti i obrazovanje u oblastima nauka o životnoj sredini po principima održivog razvoja.
Značajne aktivnosti realizovane tokom I godine Projekta
Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor je tokom I godine realizacije izvršio 40 kampanja uzorkovanja u oblasti od Borske reke do Dunava u blizini Radujevca. Pri tome je prikupio i analizirao preko 200 uzoraka površinskih voda, rečnih sedimenata i voda iz bunara. Svi dobijeni rezultati su naneti na digitalizovanu mapu sa ciljem da se na kraju Projekta izrade geohemijske mape sa prikazom zagađenja voda posmatranog područja. Pored toga,
prikupljani su uzorci otpadnih voda koje su tretirane naprednim tehnologijama prečišćavanja dok je iz procesnog mulja vršena valorizacija prisutnih metala. Ove aktivnosti su u fazi laboratorijskih ispitivanja a tokom druge godine će se izvršiti i uvećana laboratorijska ispitivanja. Na osnovu rezultata ispitivanja tokom Projekta će se izraditi dve naučne studije od
kojih će jedna dati sumarni prikaz stanja površinskih voda u zoni rudarskog delovanja a druga će dati predlog postupaka za prečišćavanje voda i revalorizaciju metala.

Tokom I godine, IRM Bor je realizovao nabavku najsavremenijeg ICP-OES instrumenta za hemijska ispitivanja ekoloških uzoraka kao i drugu laboratorijsku opremu i terensko vozilo u ukupnoj vrednosti od oko 150.000,00 EUR dok se u narednom periodu očekuje još laboratorijske opreme u vrednosti od 100.000,00 EUR. Na taj način, IRM Bor je značajno
uvećao svoje kapacitete za analizu i tretman ekoloških uzoraka što se poklapa sa jednim od osnovnih ciljeva Projekta a to je jačanje kapaciteta za očuvanje životne sredine u prekograničnom području Srbije i Rumunije. Rumunski partneri su takođe izvršili nabavku najsavremenije opreme za mikrobiološka ispitivanja pa se na taj način uspostavlja mrežna saradnja laboratorija koje na osnovu uvećanih kapaciteta po principu „Beyond State of the Art“ mogu realizovati sva ispitivanja vezana za očuvanje životne sredine.

Na osnovu dobijenih rezultata počela je izrada javno dostupne „Knowledge Database“. Ova baza će se tokom Projekta dopunjavati novim podacima i rezultatima a dostupna je svim ciljanim grupama (učenici, studenti, nastavnici, poslodavci, predstavnici lokalnih i državnih vlasti, stanovništvo u oblastima realizacije Projekta) na web stranici Projekta. Cilj Projekta je da se na taj način vrši podizanje svesti za značaj očuvanja kvaliteta površinskih voda a i da se
rezultati projekta, ideje i metodologije rada učine javno dostupnima.

Najnovije aktivnosti i novosti na realizaciji Projekta mogu se naći i na:
Web stranica Projekta: http://www.elearning-chemistry.ro/rosnet2/

Facebook stranica Projekta na Srpskom (preko 3000 poseta):
https://www.facebook.com/pages/category/Science–Technology—
Engineering/%D0%A0%D0%BE%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D1%822-
121277229275763/

Prethodni članci