Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo je nekoliko projekata Muzeju Krajine u Negotinu

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je rezultate konkursa za nekoliko oblasti u okviru oblasti kulturnog nasleđa, a Muzeju Kajine iz Negotina odobreno je nekoliko projekata.

Odobreni su projekti Muzeja Krajine i njegovih saradnika u vrednosti od 15.500.000 dinara.

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je rezultate konkursa za nekoliko oblasti u okviru oblasti kulturnog nasleđa, a Muzeju Kajine iz Negotina odobreno je nekoliko projekata.

Odobreni su projekti Muzeja Krajine i njegovih saradnika u vrednosti od 15.500.000 dinara.

ZA OBLAST ARHEOLOŠKOG NASLEĐA:
*Muzej Krajine: Zaštitna arheološka iskopavanja Akvesa u Prahovu, opština Negotin – 1.000.000,00 dinara; Arheološka iskopavanja lokaliteta Egeta – 1.000.000,00 dinara.

*Balkanološki institut SANU: Arheološko iskopavanje lokaliteta Ćetaće-Radujevac, opština Negotin, nadomak ušća Timoka u Dunav, u sastavu Rimskog Limesa – 900.000,00.

*Arheološki institut u Beogradu: Vrelo – Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija – 1.100.000,00.

ZA OBLAST NEPOKRETNOG NASLEĐA:
*Muzej Krajine: Arheološko nalazište Vrelo – Šarkamen, Projekat konzervatorsko – restauratorskih radova na otkrivenim i arheološki istraženim arhitektonskim sadržajima – severna kula zapadne kapije (kula broj 2, sektor 3) – 10.000.000,00.

ZA OBLAST MUZEJSKOG NASLEĐA:
*Muzej Krajine: Održavanje objekata Muzeja Krajine – 1.500.000,00.

Prethodni članci