Mreža za zaštitu žrtava nasilja

U organizaciji Udruženja tužilaca Srbije održan je inicijalni sastanak za uspostavljanje mreže za zaštitu žrtava nasilja u porodici. Sastanku su prisustvovali predstavnici tužilaštva, sudova, policije i Centra za socijalni rad. Učesnike je pozdravio mr Milan Uruković, predsednik Opštine Negotin.O problematici krivičnog dela nasilja u porodici, sa aspekta društvenog značaja, govorio je Zoran Antić, viši javni tužilac. Dosadašnje iskustvo po pitanju procesuiranja počinilaca krivičnog dela nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja u Negotinu, preneo je Miroslav Srećković, osnovni javni tužilac. Slobodan Josimović, zamenik osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu, učesnicima skupa predstavio je mrežu saradnje institucija koja se primenjuje u Zrenjaninu, a koja je dovela do odličnih rezultata u borbi protiv nasilja u porodici. Pozdravljam vašu inicijativu da uspostavite efikasniji sistem za rešavanje problema nasilja u porodici, koji je na žalost, vrlo često pojava, ne retko i sa tragičnim epilogom. S obzirom da su danas ovde prisutne sve institucije koje se bave ovom problematikom, ja se nadam da ćete, boljom koordinacijom i saradnjom, uspeti da nađete modus za efikasniju zaštitu žrtava nasilja i delotvornije sankcionisanje nasilnika, a sve sa ciljem iskorenjivanja ovog izrazito teškog i društveno opasnog krivičnog dela. Mi smo, kao opštinska vlast, spremni da sa svoje strane učinimo sve što je u našoj nadleržnosti, kako bi pomogli u rešanju ovog problema. Podsetiću da je borba protiv nasilja u porodici jedan od prioritetnih ciljeva, prošle godine osnovanog  Saveta za bezbednost opštine Negotin – poručio je mr Milan Uruković, predsednik Opštine Negotin.

Prethodni članci

Leave a Comment