MUP Republike Srbije najavio moguće vremenske nepogode na teritoriji Timočke krajine

Na osnovu obaveštenja MUP-a RS, Sektora za vanredne situacije, u ime Gradskog ŠVS Zaječar, izdaje se:

U P O Z O R E Nj E

građanima i subjektima određenim za reagovanje u situacijama elementarne nepogode
Sutra, 19.05.2020.godine, u popodnevnim časovima i prekosutra, 20.05.2020.godine, u toku čitavog dana, očekuju se velike vremenske nepogode sa ekstremnom količinom padavina od 40> l/m2, olujnim vetrom i grmljavinom. Ove vremenske nepogode mogu izazvati, na našem području, tzv. “urbane poplave”, odrone i sl. Upozoravaju se građani, posebno oni koji nisu osigurali domaćinstva od mogućih šteta, da preduzmu sve preventivne mere zaštite istih. Nalaže se nadležnim komunalnim službama kao i svim ostalim subjektima, koji su osposobljeni za reagovanje u ovakvim situacijama, da u navedenom periodu pripreme sve službe (uz 24 h dežurstvo), i raspoloživu tehniku, radi angažovanja u slučaju potrebe.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE
SITUACIJE -ZAJEČAR
Komandant Štaba, Boško Ničić

Prethodni članci