Na 12. sednici Skupštine grada Zaječara usvojena odluka o drugom rebalansu budžeta

U velikoj sali Skupštine grada Zaječara, održana je 12. sednica lokalnog parlamenta, a pred odbornicima su se našle 23 tačke, od kojih su 22 usvojene.

Na početku sednice odbijeni su predlozi dopuna dnevnog reda odbornika opozicije o  video prenosu sednica, subvencijama za ogrev, kao i predlog da se Kraljevica proglasi parkom prirode. Odbornici opozicije Miloš Stojadinović i Uglješa Đuričković obrazložili su ove predloge.

Odbornici su usvojili odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2022. godinu sa izmenom Kadrovskog plana za 2022. godinu, Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine, Rešenje o usvajanju Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji i odluku o dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

Načelnica Odeljenja za budžet i finansije pri Gradskoj upravi Zaječar Valentina Đuričić poručila je da budžet grada Zaječara, nakon drugog rebalansa, iznosi 2.313.152.000 dinara.

„Posle drugog rebalansa, budžet grada Zaječara iznosi 2.313.152.000 dinara. Budžet grada Zaječara za prvih šest meseci ove godine ostvaren je u iznosu od 956.356.000 dinara, odnosno 44,01 odsto u prihodnom delu. Rashodi i izdaci ostvareni su sa 907.537.000 dinara, odnosno 40,62 odsto. Razlika u suficitu u prvih šest meseci je 48.819.000 dianara“, kazala je Đuričić.

Odbornici opozicije Miloš Stojadinović i Uglješa Đuričković istakli su ovom prilikom da gradonačelnik Zaječara treba da obrazlaže budžet.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić poručio je da oni ulaze u niz kontradiktornosti, jer prvo kažu da stručni ljudi treba da obrazlože budžet, a onda da on kao gradonačelnik treba to da radi.

„Vaša tvrdnja da se često radi rebalans budžeta, jer se pozivate na druge gradove, moram reći da su u septembru u drugim gradovima donesene odluke o trećem, četvrtom, pa čak i petom rebalansu lokalnog budžeta. To radi i država i rebalansi se svuda rade. Ovo je pre svega urađeno da bi se znalo da li će se za neki projekat dobiti sredstva ili ne i koliko će Grad Zaječar u tome učestvovati“, kazao je Ničić.

Na sednici lokalnog parlamenta usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara, Odluka o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove narušenih javnih zelenih površina, Odluka o javnoj kanalizaciji, kao i Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja.

Usvojen je i izveštaj o poslovanju Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu, rešenje o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu, rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ za 2021. godinu; Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, Pravilnik o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za privremeno isključenje sa sistema grejanja, rešenje o davanju saglasnosti na Zahtev za umanjenje propisane temperature u grejanom prostoru korisnika za jedan stepen u grejnoj sezoni 2022/2023 godine Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“, Odluka o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara.

Kada je reč o štetnji električne energije na području grada Zaječara, gradonačelnik Boško Ničić napomenuo je da će se štednja sprovoditi na teritoriji cele države, a ne samo u Zaječaru.

Na ovoj sednici Skupštine grada Zaječara usvojen je i Izveštaj o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2021. godinu, rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem izveštaju za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2022. godinu, rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar.

Zeleno svetlo dato je i na rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine i korigovanih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu, rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu, rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu.

Nije usvojeno rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar.

Takođe, odbornici su pozitivno izglasali i rešenje o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar, rešenje o prestanku funkcije i imenovanju direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Usvojena je i Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru, kao i rešenja o dodeli nagrada i priznanja za Dan grada Zaječara: rešenja o dodeli Oktobarske nagrade Grada Zaječara, o dodeli nagrade Grada Zaječara „Hajduk Veljko“, o dodeli nagrade Grada Zaječara „Svetozar Marković“ u 2022. godini, kao i rešenja o dodeli Povelja u 2022. godini.

Na dnevnom redu 12. sednice Skupštine grada Zaječara našla su se i odbornička pitanja.

Prethodni članci