Na dnevnom redu 29. sednice Gradskog veća u Boru usvojena tri predloga zaključka o kojima će biti sprovedena javna rasprava

Na dnevnom redu 29. sednice Gradskog veća u Boru usvojena su tri predloga zaključka o kojima će biti sprovedena javna rasprava.

Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o trećem rebalansu gradskog budžeta za ovu godinu, predviđeno je uvećanje budžeta za 0,26 odsto, odnosno za 15 miliona dinara.

Jedan od razloga za izradu rebalansa je revidiranje predmera i predračuna za investiciono održavanje tri osnovne škole u Boru, „Sveti Sava“, „Vidovdan“ i „Branko Radičević“.

Javna rasprava o trećem rebalansu budžeta trajaće od 2. do 16. decembra, a okrugli sto biće održan 13. decembra 2022.

Usvojeni su i predlozi odluka o sprovođenju javne rasprave o pristupanju izradi Prostornog plana grada Bora i dopuni plana detaljne regulacije groblja u Boru, kojim bi bila predviđena parcela za izgradnju crkve na borskom groblju.

Za izgradnju ovog verskog objekta u lokalnom budžetu za narednu godinu planirano je nešto manje do pet miliona dinara.

Prethodni članci