Na fakultetu za Menadžment druga i četvrta godina besplatno

Maturanti, upišite se na Fakultet za menadžment‚ Zaječar i pre mature! Svi prijavljeni do 31. marta 2019. godine, imaju BESPLATNU DRUGU I ČETVRTU GODINU STUDIJA! 

Prethodni članci