Na pruzi Zaječar-Prahovo, kod Trnavca, iskliznule dve cisterne sa sumpornom kiselinom

Kod zaječarskog sela Trnavac, na pruzi Zaječar-Prahovo, jutros su iskliznule dve železničke cisterne sa sumpornom kiselinom, međutim, nema nikakvih curenja sumporne kiseline i nema nikakve opasnosti po ljude i životnu sredinu.

Infrastruktura železnice Srbije saopštila je da nema oštećenja, niti prevrtanja cisterni, a kako je navedeno do iskliznuća je došlo u 04:50 sati. Sa pruge su iskliznule dve železničke cisterne sa sumpornom kiselinom, iz sastava teretnog voza.

U sastavu teretnog voza bilo je petnaest vagona, a sa po jednom osovinom iskliznule su treća i dvanaesta cisterna od lokomotive. Prilikom iskliznuća oštećeni su kolosek, kao i vazdušni vod između 11. i 12. kola.

Železnički saobraćaj na pruzi Zaječar – Prahovo trenutno je u prekidu.

Pomoćni voz Infrastruktura železnice Srbije za raščišćavanje posledica vanrednih događaja krenuo je ka mestu iskliznuća, kako bi pruga što pre bila osposobljena za ponovno uspostavljanje saobraćaja.

Prethodni članci