Na Rtnju izvedena taktička vežba 246. Bataljona ABHO

U podnožju planine Rtanj, nadomak Boljevca, izvedena je taktička vežba 246. Bataljona atomsko-biološko-hemijske odbrane, sprovođenje mera protiv nuklearno-hemijsko-biološkog obezbeđenja jedinica Kopnene vojske u operaciji u okviru Združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem „Munjeviti udar 2021”. Ovu taktičku vežbu izvode jedinice Kopnene vojske u saradnji sa Ratnim vazduhoplovstvom i PVO, 72. brigadom za specijalne operacije i 63. padobranskom brigadom na osam lokacija širom Srbije.

Vežba je izvedena na pet radnih tačaka, na kojima su predstavljene operativne i funkcionalne sposobnosti jedinice, kao i naoružanje i oprema kojima raspolaže bataljon. Na prvoj radnoj tački prikazan je rad osmatračke stanice ABHO, upravnog organa u mreži NHB kontrole, koji se bavi prikupljanjem i analitičkom obradom svih raspoloživih podataka o dejstvu neprijatelja. Nakon toga predstavljen je rad laboratorijske stanice koja je izvršila prikupljanje uzoraka i njihovu detaljno analitičku obradu radi planiranja daljeg toka operacije. Nakon toga prezentovan je rad na prostoru za dekontaminaciju motornih i vučnih vozila, korišćenjem novoprimljene platforme za dekontaminaciju M-09, koja se pokazala izuzetno efikasnom. Nakon dekontaminacije jedinice, za kraj vežbe, održana je prezentacija rada komande bataljona.

Prethodni članci