Nastavljena arheološka istraživanja

Na lokalitetu Ružana u Banjskom polju kod Bora, prvom dokazanom arheometalurškom centru iz bronzanog doba na teritoriji severoistične Srbije nastavljena su arheološka istraživanja. U prvoj fazi iskopavanja, arheolozi su pre mesec dana otkrili objekat sa velikom sadržinom metalične šljake, zajedno sa keramikom iz bronzanog doba. Uzorci su poslati na ekspertize borskom Tehničkom fakultetu i Arheološkom institutu u Londonu.

Prethodni članci

Leave a Comment