Nova mreža sudova u istočnoj Srbiji

Skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, a nova mreža sudova, koja podrazumeva povećanje broja osnovnih sudova sa 34 na 66 i javnih tužilaštava sa 34 na 58, počeće da funkcioniše od 1. januara 2014. godine. Ona je predložena kako bi se otklonili nedostaci postojeće mreže, budući da se pokazala kao neefikasna, a građanima je otežavala pristup pravdi, kažu u Ministarstvu pravde Republike Srbije. U Boru neće biti značajnih promena, a dve opštine istočne Srbije dobiće osnovne sudove, dok će u jednoj biti ukunuta sudsta jedinica. Zbog racionalnosti neka tužilaštva imaće nadležnost za dva suda, a takav slučaj u istočnoj Srbiji je u Zaječaru i Negotinu.

Prethodni članci

Leave a Comment