„Novi poslovi za čistiju budućnost – socijalno preduzetništvo“

U okviru projekta „Novi poslovi za čistiju budućnost – socijalno preduzetništvo“, u maloj sali Opštine Negotin, sproveden je postupak evaluacije ponuda prispelih kao odgovor na tender za nabavku promotivnog materijala koji je raspisan 24.juna ove godine. Sve aktivnosti vezane za javne nabavke koje se tiču ovog projekta sprovode se prema “prag” procedurama koje je propisala Evropska Unija. Vrednost tendera za nabavku promotivnog materijala  koja je predviđena budžetom projekta je 3010 evra. Poziv na učešće u tenderskoj proceduri dobila su tri ponuđača, od kojih se samo jedan javio sa validnom ponudom, u iznosu od 327.800,00 dinara ili 2863,88 evra.

Prethodni članci

Leave a Comment