Novi reprogram duga za struju do 60 rata

Poslednja prilika da neplatiše reše nagomilane dugove za struju je finalni reprogram koji će sa Elektroprivredom Srbije moći da zaključe od 15. avgusta do 30. novembra. Dužniku koji odluči da 60 odsto duga plati ođednom biće otpisano 40 odsto dugovanja. Stara dugovanja (dospela 31. maja, a neizmirena do 31. jula) mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u rasponu od 12 do 120 rata. Reprogramiranje do 60 rata podrazumeva otpis dela duga koji se kreće od 15 do 35 odsto. Plaćanje duga u rasponu od 60 do 120 rata ne uključuje otpis duga. Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga.

Prethodni članci

Leave a Comment