Održana 127. sednica Gradskog veća u Zaječaru

Sednica Gradskog veća, 127. po redu, Gradskog veća, održana je juče u Zaječaru.

Gradski većnici su usvojili Nacrt Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2024. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana za 2024. godinu, Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, Nacrt Odluke o određivanju modela finansiranja potencijalnog projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Odluke o izradi, koordinisanju sprovođenja, praćenju i izveštavanju o sprovođenju srednjoročnog plana grada Zaječara, Nacrt Odluke o otuđenju nepokretnosti – kp. br. 5685/9 KO Zaječar, u ul. 14. srpske udarne brigade u Zaječaru, iz javne svojine Grada Zaječara, javnim nadmetanjem, na Nacrt Odluke o javnim parkiralištima, na Nacrt Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2024. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na nacrte i zaključenje akata za potrebe izgradnje solarne elektrane „BRUSNIK“ na teritoriji grada Zaječara, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2024. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, na Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije grada Zaječara, na Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za pregled pasa bez vlasnika koji se nalaze u prihvatilištu za pse, na Predlog Zaključka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti – objekta br.1 – nadzemne zajedničke garaže za putnička vozila, na kp. br. 9318/1 KO Zaječar u ul. Nikole Pašića u Zaječaru, iz javne svojine grada Zaječara, javnim nadmetanjem i na Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti -objekta br.1 -nadzemne zajedničke garaže za putnička vozila, na kp. br. 9318/1 KO Zaječar u ul. Nikole Pašića u Zaječaru, iz javne svojine grada Zaječara, javnim nadmetanjem.

Na Gradskom veću usvojen je i Predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2024. godini, kao i Predlog Zaključka o utvrđivanju teksta Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između grada Zaječara i FSS STADIONI DOO BEOGRAD.

Sednicom je predsedavao Vladimir Videnović, zamenik gradonačelnika.

Prethodni članci