Održana 15. sednica Gradskog veća Grada Zaječara

Danas je u velikoj sali Skupštine grada Zaječara održana 15. sednica Gradskog veća Grada Zaječara, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Vladimir Videnović. Na današnjoj sednici usvojeni su zapisnici sa 10.,11. 12., 13. i 14. sednice Gradskog veća. Većnici su dali saglasnost na Nacrt Odluke o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara, na Nacrt Odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Zaječara kao i na Nacrt Odluke o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zaječara.

Na sednici je usvojen i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar -u likvidaciji.

Gradski većnici su dali zeleno svetlo i na Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „ Đulići“ Zaječar za septembar 2020. – avgust 2021. godine, na Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „ Đulići“ Zaječar za radnu 2021/2022. godinu, na Nacrt Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi “Đulići” u Zaječaru i visine učešća roditelja u ceni usluga, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Finansijskog plana za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru.

Na 15.sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja, Predlog Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021. – 30.09.2021. godine, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Zaječara, Predlog Rešenja o raspisivanju javnog oglasa za određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Zaječara, Predlog Zaključka o opravdanosti predloga angažovanja pedagoškog asistenta Irene Rašić iz Zaječara, za rad u Predškolskoj ustanovi „Đulići“ Zaječar, Predlog Zaključka o opravdanosti predloga angažovanja pedagoškog asistenta Anđelike Agušević iz Zaječara, za rad u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“ Zaječar, Predlog Zaključka o prihvatanju donacije mazuta od strane A.D. Imlek Zaječar, kao i Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (u selu Grljan).

Većnici su usvojili i nacrte Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru, Tehničke škole, Gimnazije i Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Zaječaru.

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci