Održana 17. sednica Skupštine Grada Zaječara

Na današnjoj sednici u Zaječaru, odbornici su većinom glasova usvojili Odluku o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2017. godinu. Ukupni prihodi i primanja u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 1.751.289.000,00 dinara, odnosno 74,03% u odnosu na planirana sredstva. Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci u 2017. godini iznose 1.564.000.000,00 dinara, odnosno 66,51% u odnosu na budžet. Ukupan suficit u 2017. godini iznosi 187 miliona 174 hiljade dinara. Na ovoj sednici je pored ostalog usvojena Odluka o pristupanju izrade Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara kao i Pretres Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara.

Prethodni članci