Održana 33. sednica Skupštine grada Zaječara

Na sednici Skupštine grada Zaječara, usvojena je većinom glasova Odluka o budžetu grada za narednu godinu u iznosu od 2,4 milijarde dinara. Na istoj sednici je pored ostalog, usvojena i Odluka o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo Grada, u kapitalu Akcionarskog društva „Ikarbus“ – Fabrika autobusa i specijalizovanih vozila Beograd. Na 33. zasedanju najviše se komentarisala Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta javno – privatnog partnerstva, sa elementima koncesije, poveravanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu, koja je ipak, usvojena većinom glasova. Kako opozicija sumnja u ovu Odluku i smatra da grad i dalje, kao i do sada treba da upravlja grobljem, Boško Ničić, prvi čovek grada, napominje da ne treba imati bojazno od privatnog sektora, uz napomenu da interes grada jeste, poboljšanje usluga  komunalnih delatnosti, upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebnih delatnosti, a koje bi bile definisane projektom javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije. 

Prethodni članci