Održana 55. sednica Gradskog veća u Zaječaru

Na 55. sednici Gradskog veća u Zaječaru, doneta je odluka da se otpočne sa postupkom preuzimanja seoskih vodovoda u Zvezdanu, Rgotini, Velikom Izvoru i Vratarnici. Kako stoji u Zakonu o komunalnim delatnostima, komunalnu delatnost snabdevanja vodom za piće mogu obavljati isključivo javna preduzeća koja osniva jedinica lokalne samouprave, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo, čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, odnosno čiji je jedini vlasnik jedinica lokalne samouprave, te će u ovom slučaju ona preći u nadležnost JKP Vodovod. Na ovoj sednici je dato ovlašćenje gradonačelniku Zaječara da potrebna sredstava sa računa grada, prenese na račune mesnih zajednica kako bi njihovi računi bili i odblokirani.

Prethodni članci