Održana 62. sednica Gradskog veća grada Zaječara

Danas je održana je 62. sednica Gradskog veća grada Zaječara. Većnici su usvojili Zapisnik sa 61. sednice Gradskog veća grada Zaječara, a dali su i saglasnost na Predlog Rešenja o odobravanju Posebnog Programa kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2018. godini Sportskog saveza grada Zaječara. Takođe, na sednici je usvojen i Predlog Zaključka o davanju zakup poslovnih prostorija grada Zaječara, u ul. Trg oslobođenja br.4/10 u Zaječaru, Predlog Zaključka o davanju zakup poslovnih prostorija grada Zaječara, u selu Dubočane i Predlog Zaključka o davanju zakup poslovnih prostorija grada Zaječara, u selima Šipikovo, Mali Jasenovac i Halovo.

Prethodni članci