Održana druga sednica Skupštine grada Zaječara

Danas je u sali Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” održana druga sednica Skupštine grada Zaječara, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Stefan Zankov i kojoj su, pored 45 odbornika, prisustvovali i gradonačelnik grada Zaječara, zamenik i pomoćnici gradonačelnika, članovi gradskog veća, zamenik predsednika Skupštine, sekretar, zamenik sekretara Skupštine grada Zaječara, izvestioci materijala koji se razmatraju na sednici i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Za članove Verifikacionog odbora izabrani su Biljana Nikolić, odbornica sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Za budućnost Zaječara“, Mirko Nikolić sa liste „Ivica Dačić – SPS, JS“, Miloš Stojadinović sa liste „Možemo bolje – Dragana Rašić“ i Miodrag Stamenović sa liste „Dr Nenad Ristović – Pobeda“. Potvrđeni su mandati odbornicima Milici Živković, Miljanu Rašiću, Nataši Gmitrović i Dušanu Liliću.

Odbornici su većinom glasova usvojili Odluku o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana. „Budžet iz izvora 01 iznosi 2 milijarde, 170 miliona i 924 hljade dinara, a ukupan budžet iz svih izvora iznosi 2 milijarde, 368 miliona i 763 hiljade dinara. Prvi i osnovni razlog za smanjenje budžeta je bila preporuka ministarstva finansija Republike Srbije, shodno analizi prihoda i rashoda i izdataka. Razlog za rebalans je sufinansiranje projekata od strane Ministarstva privrede Republike Srbije, za završetak izgradnje infrastrukture, sređivanje saobraćajnica, ograde, vode, struje i spoljno uređenje za ovaj projekat na Kraljevici. Sledeća izmena i dopuna budžeta grada Zaječara je shodno zaključku Vlade Republike Srbije, a to je usaglašavanje mase sredstava za plate budžeta grada Zaječara, gde su plate povećane 3,5% od decembarske isplate i 1.5% od martovske isplate kod zaposlenih u lokalnoj i predškolskoj samoupravi. Planirana su sredstva iz budžeta izvor 01 koji se sastoji iz prihodnih izvora I on je 16.25% od planiranih sredstava. Ustupljeni javni prihodi su takođe planirani u iznosu od 918 miliona 314 hiljade dinara. Najveći procenat je porez na zarade koji je zastupljen u apsolutnom iznosu od 757 miliona i 469 hiljade dinara. Što se tiče rashodnog dela, oni su jednaki prihodima iprimanjima. U strukturi rashoda najviše imamo zastupljeno korišćenje robe i usluga. Subvencije iznose 162 miliona i 450 hiljade dinara. Socijalno osiguranje i zaštita je 27 miliona i 693 hiljada dinara.“ – iznela je Valentina Đuričić, načelnica odeljenja za finansije grada Zaječara.

Odbornici su usvojili Odluku o godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu, Program podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja, Odluku o usvajanju Plana generalne regulacije Gamzigradske Banje i Odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor. Takođe su razmatrali i usvojili Odluku o Geografskom informacionom sistemu, Odluku o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom i nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, Odluku o prioritetnim oblastima od javnog interesa za tekuću i narednu godinu, Odluku o izmeni i dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, o zaštiti arteskih i subarteskih česama i o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima na teritoriji grada Zaječara.

Usvojen je Predlog za promenu Statuta grada Zaječara, kao i Predlozi Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima, o izmeni Odluke o upravljanju grobljima i pogrebnim uslugama, o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ i o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod“ Zaječar za ovu godinu.

Takođe su na današnjoj sednici usvojeni i Izveštaji o radu za proteklu godinu, finansijski izveštaj, i Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu na Program rada Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru, Istorijskog arhiva “Timočka Krajina“ Zaječar, Narodnog muzeja „Zaječar“ , Turističke organizacije, Narodno pozorište Timočke Krajine, Centra za socijalni rad „Zaječar“, Predškolske ustanove „Đulići“, kao i utvrđivanje ekonomske cene Programa vaspitanja i obrazovanja u istoj i visine učešća roditelja u ceni usluga. Odbornici su usvojili i Rešenje o prestanku dužnosti urednika „Službenog lista grada Zaječara“, kao i Odluku o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.

Prethodni članci