Održana prezentacija investicionih lokacija i projekata istočne Srbije u RARIS-u

RARIS je danas uspešno organizovao prezentaciju investicionih lokacija i projekata istočne Srbije.

Prezentacija je realizovana zajedno sa Nemačko – srpskom privrednom komorom (AHK Srbija) i u saradnji sa drugim bilateralnim organizacijama:

  • Komorom italijansko-srpskih privrednika,
  • Kanadsko – srpskim poslovnim udruženjem,
  • Slovenačkim poslovnim klubom,
  • Francusko-srpskom privrednom komorom,
  • Helenskim privrednim urdruženjem Srbije,
  • Holandsko-srpskom privrednom asocijacijom,
  • Japanskom poslovnom alijansom u Srbiji,
  • Belgijsko-srpskom poslovnom alijansom,
  • Nordijskom poslovnom alijansom i
  • Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom.

Na dve odvojene on-line prezentacije (jedna na srpskom, a druga na engleskom jeziku) je učestvovalo više od 70 zainteresovanih.

RARIS je predstavio 58 investicionih lokacija, projekata i mogućnosti sa ukupno 575 ha na greenfield lokacijama i ukupno 57.000 m2 različitih brownfield objekata.

Predstavljeni su prednosti poslovanja i investiranja u istočnu Srbiju i niz različitih investicionih mogućnosti, projekata i lokacija, kao što su npr: industrijske zone, projekti JPP, komunalni otpad, hrana, hemijski park, brownfield, banje, skijališta, hoteli, šoping centri i mnogi drugi.

Sve ove investicione lokacije i projekti se nalaze na regionalnom investicionom portalu istočne Srbije pod nazivom „Invest East Serbia“ – www.investeastserbia.com.

Iz RARIS-a podsećaju sve da im mogu poslati svoje investicione mogućnosti, lokaciju ili projekat iz istočne Srbije kako bi ih besplatno predstavili na regionalnom investicionom portalu istočne Srbije pod nazivom „Invest East Serbia“.

Prethodni članci