Održivim transportom od izvora do delte Dunava

Region Dunava je jedna od najperspektivnijih turističkih destinacija Evrope. Većina putovanja u regionu Dunava obavlja se automobilima, što ima negativan uticaj na životnu sredinu i stanovništvo. U okviru EU Interreg projekta “Transdanube.Pearls”, međunarodni stručni tim prešao je ceo tok Dunava koristeći isključivo sredstva održivog transporta kao što su: autobus, voz, brod i bicikl. Tim u sastavu stručnjaka za turizam, transport i multimedije prešao je 2.860 km, od izvora do delte Dunava, za 22 dana. Na ovom putu srtučni tim boravio je u istočnoj Srbiji gde je zajedno sa predstavnicima RARIS-a, lokalnih samouprava i turističkih organizacija Majdanpeka i Kladova razgovarao o realizaciji projekta “Transdanube.Pearls” kod nas. Cilj ovog putovanja je da proceni i prikaže mogućnosti održivog transporta i turističkih servisa koji su ’’eco-friendly’’ kao što su vozovi, autobusi, brodovi ili bicikle. U tu svrhu, razviće se mreža destinacija ’’Biseri Dunava’’ posvećenih održivom turizmu. Time će se stvoriti jedinstvena prodajna ponuda za destinacije učesnice projekta, povećati atraktivnost celog Dunavskog regiona i, iznad svega, smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu

Prethodni članci

Leave a Comment