Oglas za izdavanje u zakup kafe-bara na bazenu u Zaječaru

JKP „Timok – održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe-bara na bazenu putem javne licitacije
1. Kafe-bar na gradskom bazenu za sezonu rada 2019.god.
– početna cena zakupa je 400 000,00 din. sa PDV-om
– period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni 2019.god.
– učesnici na licitaciji su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun 170-0030036087001-76
– zakupac je dužan da celokupan iznos zakupa izmiri do 30.09.2019.god. u jednakim mesečnim ratama
Uslovi oglasa:
– pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje tri godine u skladu sa zakonom učesnici na licitaciji su dužni poneti sa sobom
– Izvod iz APR-a
– Dokaz o uplati depozita
– Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja
prema JKP „Timok – održavanje“ Zaječar
– Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 -15 časova.
– Licitacija će biti održana dana 24.05.2019.god. u prostorijama sportske
hale sa početkom u 12 časova.
– Licitacioni krug iznosi 10.000,00 din.
Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 430-660, ili lično u prostorijama sportske hale.

Prethodni članci