Oglasi JKP „Timok-održavanje“ za izdavanje kafe-bara na gradskom bazenu i dva mesta na Popovoj plaži

JKP „Timok-održavanje“ Zaječar oglasilo je izdavanje u zakup kafe-bara na gradskom bazenu u Zaječaru za predstojeću sezonu, putem javne licitacije.

Početna cena je 400.000,00 dinara sa PDV-om.
Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni 2023. godini.
Učesnici na licitaciji su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun 170-0030036087001-76
Zakupac je dužan da polovinu zakupa izmiri do 31.07. a drugu polovinu do 31.08.2023. godine

Uslovi oglasa:
– Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti, najmanje tri godine, u skladu sa zakonom

Učesnici na licitaciji su dužni poneti sa sobom:
– Rešenje iz apr-a
– Dokaz o uplati depozita

Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 -15 časova. Licitacija će biti održana dana 12.06.2023. godine u prostorijama Sportske hale sa početkom u 11:00 sati. Licitacioni krug iznosi 10 000 dinara. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/430-660, ili lično u prostorijama Sportske hale.

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup mesta na Popovoj plaži putem javne licitacije za postavljanje vending automata za prodaju slatkiša, kafe i sokova u sezoni u 2023. godini

Početna cena zakupa za sezonu u 2023. godine je 20.000,00 + PDV

Uslovi oglasa:
– Pravo učešća na licitaciji imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom
– Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar
– Učesnici na licitaciji su dužni poneti izvod iz APR-a

Licitacija će biti održana dana 12.06.2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Sportske hale na Kraljevici. Mesto zakupa se može videti svakog dana od 08 -15 časova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa. Licitacioni krug iznosi 1 000 dinara a sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/430-660 ili lično u prostorijama JKP „Timok-održavanje“ Zaječar.

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup mesta na Popovoj plaži putem javne licitacije radi postavljanja aparata za izradu i prodaju palačinki u sezoni u 2023. godini

Početna cena zakupa za sezonu u 2023. godine je 20.000,00 + PDV

Uslovi oglasa:
– Pravo učešća na licitaciji imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom
– Učesnici mogu biti samo pravna lica koja nemaju dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar
– Učesnici na licitaciji su dužni poneti izvod iz APR-a

Licitacija će biti održana dana 12.06.2023. godine u 13:00 sati u prostorijama Sportske hale na Kraljevici. Mesto zakupa se može videti svakog dana od 08 -15 časova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa. Licitacioni krug iznosi 1 000 dinara a sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/430-660 ili lično u prostorijama JKP „Timok-održavanje“ Zaječar.

Prethodni članci