Omogućeno glasanje van biračkih mesta za invalidna lica, bolesne i stare sugrađane u Zaječaru

Gradska izborna komisija grada Zaječara: Omogućeno glasanje van biračkih mesta za invalidna lica, bolesne i stare sugrađane

Gradska izborna komisija grada Zaječara obaveštava građane sa teritorije grada Zaječara da je Zakonom o izboru narodnih poslanika predviđeno glasanje van biračkih mesta.

Naime, birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, može da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata to biračko mesto, ako o tome obavesti Gradsku izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja, počev od četvrtka 14. decembra 2023. godine, a najkasnije do 11:00 časova na dan glasanja 17. decembra 2023. godine, odnosno birački odbor na dan glasanja 17. decembra 2023. godine najkasnije do 11.00 časova.

Ukoliko se birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mesti usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, za glasanje van biračkog mesta prijavljuje Gradskoj izbornoj komisiji grada Zaječara, to može učiniti počev od 14. decembra 2023. godine do 16. decembra 2023. godine u vremenu od 07:30 časova do 24:00 časa, a na dan glasanja 17. decembra 2023. godine u vremenu od 06:00 časova do najkasnije 11:00 časova, na broj telefona: 019/444-600.

Prilikom prijavljivanja za glasanje van biračkog mesta, birač mora dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji grada Zaječara sledeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj telefona i razlog zbog kojeg se prijavljuje za glasanje van biračkog mesta.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci