Oprema za sakupljanje i reciklažu otpada isporučena Knjaževcu

Opština Knjaževac potpisala je ugovor sa Ministarstvom životne sredine o davanju na korišćenje dobara: opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.

Nakon potpisivanja ugovora izvršena je i primopredaja 42 kante za smeće i 12 kontejnera.

Na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalnih samouprava, Ministarstvo zaštite životne sredine je odlučilo da sprovede ovu javnu nabavku sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za skupljanje i reciklažu.

Ugovorom je propisano da se ova oprema ne može dati trećem licu u zakup, a korisnik je dužan da opremu održava u ispravnom stanju.

Izvor: Opština Knjaževac

Prethodni članci