Opština Knjaževac realizuje projekat zaštite i očuvanja zemljišta

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, juče je sa zamenikom predsednika Skuštine Opštine Knjaževac, Igorom Stevanovićem, potpisala ugovor o sufinansiranju realizacije projekata zaštite i očuvanja zemljišta kao prirodnog resursa u tekućoj godini na teritoriji opštine Knjaževac.

Ministarka je navela da će projekti biti sufinansirani u 43 grada i opštine, kojima su na javnom konkursu odobrena sredstva. Ovo je samo jedan u nizu konkursa za sufinansiranje ekoloških projekata širom Srbije koji su raspisani ove godine, a interesovanje gradova i opština je veliko. Sredstva su namenjena za sanaciju lokacija na kojima su nekada bile deponije, erozivnog zemljišta, odrona i klizišta, a cilj je da budu izgrađeni eko parkovi i zeleni prostori koje će građani moći da koriste. Ministarka je dodala da svi projekti direktno doprinose očuvanju prirode i zemljišta kao prirodnog resursa, ističući kao posebno važne projekte sanacije i rekultivacije zemljišta u blizini rečnih slivova. Plan je da svi projekti budu realizovani do 30. novembra. Takođe je najavila da će istim tempom nastaviti ulaganje u projekte zaštite životne sredine radi očuvanja prirodnih resursa, jer na taj način podižu i kvalitet života građana.

Prethodni članci