Opštinski fudbalski savez Zaječar traži zaštitu svojih prava od FSRIS i FSS

Nakon uvođenja privremenih mera, Opštinski fudbalski savez Zaječar poslao je dopis Fudbalskom Savezu Srbije, Predsedniku FSS – Slaviši Kokezi, Gen. sekretaru FSS – Jovanu Šurbatoviću, FS Regiona istočne Srbije, Predsedniku FSRIS-a Novici Tončevu i Gen. sekretaru FSRIS Hadži Ivanu Đorđeviću u kome traži zaštitu svojih prava. Kako su pojedini mediji javili jedan od razloga za privremene mere je nesaglanja članova Izvršnog odbora OFS o pomoći Fudbalskom klubu Timok, koji igra utakmice Srpske lige pod suspenzijom zbog dugovanja službenim licima. OFS Zaječar, ima u kasi 700 hiljada dinara, ali pojedini članovi Izvršnog odbora nisu pristali da se Timoku da pozajmica. U nastavku prenosimo dopis u celosti.
„Izvršni Odbor OFS Zaječar zatečen odlukom FSZO, jer je u periodu od formiranja do današnjeg dana održano čak 12.sednica I.O. sa problematikom rada Opštinskog fudbalskog saveza i sprovodio takmičenja, registracije, pomagao u radu sudijske i trenerske organizacije, održao je sastanak jer nije očekivao jednu ovakvu odluku. S obzirom da je I.O.FSZO bio dužan po čl.76.stav 2. Statuta FSRIS da prvo upozori Opštinski savez na greške i kršenje statuta ako ga je uopšte i bilo i da istom da vreme da te greške ispravi, a ako to ne uradi da istom uvede privremene mere. Iz tih razloga je 29.03.2017. zasedao I.O.OFS Zaječar i traži od institucija FSRIS i FSS zaštitu svojih prava. Pored gore pomenutog i sastav privremenog organa je takav da dvojica predsednik i član privremenog organa aktuelni članovi I.O.OFS Zaječar u kome su učestvovali u donošenju i sprovođenju svih odluka koje je doneo I.O.OFS Zaječar, a ujedno su i članovi I.O.FSZO gde je predsednik privremenog organa ujedno i predsednik nadzornog odbora FSZO. Takođe, pozivamo se i na čl. 33 Zakona o sportu Republike Srbije u kome se jasno precizira ko ne može da bude u upravi sportske organizacije što vam dostavljamo i u prilogu. Naime predsednik privremenog organa Milorad Vučković ujedno je i predsednik članice OFS Zaječar (KMF Timok 2013), Predsednik nadzornog odbora FSZO, član I.O. i OFS Zaječar i FSZO, kao i predsednik gradskog odbora jedne političke stranke u Zaječaru. Drugi član privremenog organa Željko Sokić je ujedno i predsednik FSZO, dok je treći član Privremenog organa Dragan Paunović gen.sekretar članice OFS (FK Timok), te član I.O.OFS Zaječar i I.O.FSZO. Sve odluke I.O.OFS Zaječar, što se može videti iz zapisnika bile su jednoglasne što ukazuje da nikakvih unutrašnjih sukoba i poremećenih odnosa unutar I.O. nije bilo. Saradnja Opštinskog saveza i svih članica (klubova) i strukovnih organizacija (sudije i treneri) bila na viskomom nivou i bez ikakvih problema jer je savez bio na usluzi svima 24 časa dnevno.
U prilogu vam dostavljamo i sledeću dokumentaciju:
– Odluku FSZO o uvođenju privremenih mera u OFS Zaječar
– Prvu odluku privremenog organa
– Član 33. Zakona o sportu Republike Srbije.“

ZAKON O SPORTU

2. Organizacije u oblasti sporta
2.1. Sportske organizacije

Član 33

Radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti sportska organizacija može se osnovati kao udruženje (u daljem tekstu: sportsko udruženje) ili kao privredno društvo (u daljem tekstu: sportsko privredno društvo), u skladu sa ovim zakonom, a na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se opšti propisi o udruženjima, odnosno privrednim društvima.
Članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije ne mogu biti sledeća lica:
1) osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja;
2) članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom;
3) lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke;
4) vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici;
5) sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta;
6) koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude;
7) koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.
U sportskoj organizaciji ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.

Zakon o sportu

Prethodni članci

Leave a Comment