Organizovano predavanje u sklopu akcije „Ne loži, sa prirodom se složi“ u Zaječaru

U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Zaječar“ i Odseka za preventivnu zaštitu u Odeljenju za vanredne situacije u Zaječaru, organizovano je predavanje u sklopu akcije „Ne loži, sa prirodom se složi“, u velikoj sali Zaječarskog upravnog okruga.

Predavanje o „Upravljanju rizikom u zaštiti od šumskih požara i Komunikacija i koordinacija prilikom gašenja šumskih požara“, održao je profesor dr Goran Đorđević, predavač Akademije strukovnih tehničkih studija u Beogradu, a doskorašnji načelik Odeljenja za vanredne situacije u Požarevcu.

„Ove teme su namenjene svim ljudima koji se bave zaštitom od požara, pre svega zaštitom šuma od požara. Pričali smo o preventivi, kako da ne dođe do požara, ali pošto se požari dešavaju i pored tolikih preventivnih mera, pričali smo o suzbijanju požara sa što manjom štetom. Najveći uzrok šumskih požara i požara uopšte su ljudi, čak 95 procenata i više. Čovek vrlo često, nekada i namerno izaziva požare, iako Zakon ne dozvoljava paljenje vatre na otvorenom prostoru, ali to se vrlo često radi, tako da požar sa njiva često zahvati šume i napravi štetu. Imali smo dosta šumskih požara sa velikom materijalnom štetom. Imali smo i veliki broj ugroženih ljudi i objekata. Predstoji nam dosta rada na organizaciji, taktici, moraju se uključiti sve strukture koje deluju na požare. Potrebno je da se zakonodavni i državni organi uključe, da se što više propagadno deluje na ljude da ne pale vatru kako bi sprečili šumske požare“, poručio je profesor Đorđević.

Kazna za paljenje vatre na otvorenom prostoru propisane zakonom su u iznosu od 10.000 dinara mandantna, a 5.000 dinara ukoliko se plati u roku od osam dana.

U sklopu akcije „Ne loži, sa prirodom se složi“, u Radul begovom konaku u Zaječaru, otvorena je izložba likovnih i literarnih radova učenika zaječarskih osnovnih škola na temu šumskih požara.

Cilj ove akcije je podizanje svesti građana i sprečavanje pojave požara na otvorenom prostoru, koji mogu biti razorni sa katastrofalnim posledicama po život i zdravlje ljudi, kao i po eko-sistem u celini, u skladu sa akcijom koju Sektor za vanredne situacije trenutno sprovodi na nivou Republike Srbije.

U 2021. godini na teritoriji Zaječarskog upravnog okruga zabeleženo je 515 požara na otvorenom prostoru, a od početka 2022. godine do danas dogodilo se 289 požara na otvorenom.

Prethodni članci