Osamnaesta sednica skupštine Grada Zaječara

Osamnaesta sednica skupštine Grada Zaječara
“Današnja sednica bila je kooperativna, konstruktivna i uspešna,” ocenio je rad odbornika na 18. zasedanju Skupštine Grada Zaječara, održane 7. novembra po hitnom postupku, predsednik Saša Mirković. Iako je bilo dosta rasprave, svi govornici su se složili da su tri razmatrane tačke od izuzetne važnosti za budućnost Grada, pre svega razvoj privrede i  zapošljavanja. Opozicija nije glasala za, ali ni protiv zaključka o pokretanju inicijative za osnivanje slobodne zone, kojim se Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave zadužuje da u narednih 90 dana stvori potrebne uslove i izradi neophodnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama.
Oko druge tačke je postignut puni konsenzus, pa je Odluka o osnivanju Saveta za zdravlje Grada Zaječara usvojena jednoglasno, a ovo telo će imati zadatak da sprovodi mere iz oblasti zaštite prava pacijenata, mere za obezbeđenje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane u okviru društvene brige za zdravlje na nivou Grada, te vrši i druge zadatke u cilju inapređenju sistema zdravstvene zaštite i zdravlja stanovništva. I po trećoj tački je bila cisoka saglasnost odbornika, te je usvojena sa samo jednim uzdržanim glasom. Govornici i opozicije i većine složili su se da je ponovno formiranje Saveta za zapošljavanje neophodno za donošenje Lokalnog akcionog plana, programa i mera aktivne politike zapošljavanja, organizovanja javnih radova, dodatnog obrazovanja o obuke nezaposlenih, a posebno u izradi, konkurisanju i realizaciji projekata kojima bi se dobila sredstva iz evropskih IPA fondova i podstaklo zapošljavanje.

Prethodni članci

Leave a Comment