Otvoren Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja grada Zaječara u 2023. godini

Odlukom o načinu obeležavanja Dana grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 23/2022) utvrđena su javna priznanja koja se dodeljuju na prigodnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Grada Zaječara, 6.oktobra.

Javna priznanja, utvrđena ovom Odlukom su:

  • Zvanje „Počasni građanin” Zaječara,
  • Oktobarska nagrada grada Zaječara,
  • Nagrada grada Zaječara „Nikola Pašić”,
  • Nagrada grada Zaječara „Hajduk Veljko”,
  • Nagrada grada Zaječara „Svetozar Marković”,
  • Povelja.

Javna priznanja mogu se dodeliti i posthumno.

Zvanje „Počasni građanin” Zaječara dodeljuje se pojedincu, državljaninu Republike Srbije ili strancu čiji su rad i dostignuća od posebnog značaja za Grad Zaječar.

Zvanje „Počasni građanin” Zaječara može se dodeliti samo licu koje nema prebivalište na teritoriji Grada Zaječara.

Skupština grada odlučuje o dodeljivanju zvanja „Počasni građanin” Zaječara, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Oktobarska nagrada Grada Zaječara dodeljuje se pojedincima, udruženjima, klubovima, društvima, mesnim zajednicama i drugim organizacijama za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života u Gradu, a koji predstavljaju značajan doprinos razvoju grada Zaječara ili njegovoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu. Nagrada se može dodeliti fizičkom ili pravnom licu koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Zaječara.

Nagrada se dodeljuje povodom Dana grada Zaječara za rezultate ostvarene u prethodnoj i tekućoj godini. Izuzetno, ukoliko se Nagrada ne dodeli u tekućoj godini, mogu se vrednovati rezultati ostvareni, ne samo u prethodnoj i tekućoj godini, već u celom periodu koji je prethodio dodeli Nagrade.

Nagrada grada Zaječara „Nikola Pašić” dodeljuje se pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos u oblasti unapređenja i razvoja društveno-političkih odnosa.

Nagrada grada Zaječara „Hajduk Veljko” dodeljuje se pojedincima ili grupi građana za nesebično angažovanje, iskazanu hrabrost i učinjeni podvig prilikom spasavanja ljudskih života i imovine.

Nagrada grada Zaječara „Svetozar Marković” dodeljuje se pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos u oblasti razvoja kulture i unapređenja ljudskih i građanskih prava.

Povelja se dodeljuje mladima sa područja Grada Zaječara, kao priznanje za postignute rezultate u radu i podstrek za još veća zalaganja.

Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara, koji treba da utvrdi predloge u vezi sa dodelom navedenih javnih priznanja, upućuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima da, do 01.09.2023. godine, dostave svoje predloge za dodelu nagrada.

Uz predlog je potrebno dostaviti obrazloženje sa razlozima zbog kojih se kandidat predlaže, biografiju kandidata, dosadašnje rezultate i dostignuća u oblasti za koju se kandidat predlaže, kao i obavezno kontakt predlagača a po mogućstvu i kontakt kandidata.

Predlog sa obrazloženjem za dodelu nagrade može podneti svaki građanin i pravno lice, s tim da predlagač i predloženi ne mogu biti isto lice.

Predloge do označenog datuma slati neposredno preko Uslužnog centra Gradske uprave Grada Zaječara ili poštom na adresu: SKUPŠTINA GRADA ZAJEČARA – Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, ul. Trg oslobođenja broj 1, 19000 Zaječar.

Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara, neće razmatrati nepotpune i neblagovremene predloge.

Prethodni članci