Plaćanje računa za utrošenu električnu energiju i tv pretplatu

Na teritoriji koju pokriva Elektrotimok Zaječar nije bilo većih primedbi na uručene decembarske račune u odnosu na broj reklamacija koje potrošači podnesu u toku meseca. – Kako kažu u Elektrotimoku, nije bilo ni povećanog broja reklamacija na uvećane račune ili pogrešno očitavanje brojila, kao ni na izdavanje duplih računa ili reklamacija za rtv pretplatu.

Prethodni članci

Leave a Comment